Prawo Gospodarcze

tworzenie, likwidacja i bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych, obsługa procesu inwestycyjnego, sporządzanie umów i opinii prawnych, obsługa prawna transakcji, doradztwo z zakresu prawa pracy, reprezentacja w postępowaniu sądowym, windykacja należności, udział w postępowaniu upadłościowym i układowym, reprezentacja przed organami administracji, sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych.