Witamy na stronie internetowej

Kancelarii Adwokackiej

Pawła Szwarca

 

Kancelaria Adwokacka adwokata Pawła Szwarca została utworzona w 1993 r.

 

Kancelaria świadczy usługi adwokackie w pełnym zakresie, zarówno na rzecz osób fizycznych jak i na rzecz podmiotów gospodarczych.

 

Zakres działalności Kancelarii obejmuje min.:
 

- tworzenie, likwidację bieżącą obsługę
  prawną podrniotów gospodarczych
 

- prowadzenie spraw cywilnych
 

- prowadzenie spraw karnych
 

- prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy i   ubezpieczeń społecznych
 

- prowadzenie spraw administracyjnych.

 

Kancelaria reprezentuje klientów zarówno w postępowaniach przed sądami powszechnymi jak i w postępowaniach przez organami administracji państwowej i samorządowej. Nadto świadczy pomoc prawną w trakcie wszelkich negocjacji pozasądowych.

 

Obsługa klientów prowadzona jest w języku polskim, angielskim lub rosyjskim.