Prawo Administracyjne

pełne doradztwo prawne, reprezentowanie klienta na każdym etapie postępowania administracyjnego, reprezentacja w sądach i przed organami administracji publicznej.